ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 13-08-2021

  ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ವರ್ಷ ಋತು ದಿನಾಂಕ13/08/2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ…

ನಿತ್ಯ‌ಪಂಚಾಂಗ 12-08-2021

  ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ವರ್ಷ ಋತು ದಿನಾಂಕ12/08/2021 ಗುರುವಾರ ಚೌತಿ ತಿಥಿ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ…

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 10-08-2021

ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ವರ್ಷ ಋತು ದಿನಾಂಕ10/08/2021 ಮಂಗಳವಾರ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪರಿ ಪುಬ್ಬ…

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 4-08-2021

ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಿನಾಂಕ4/08/2021 ಬುದುವಾರ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ,…

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 15-7-2021

  ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಿನಾಂಕ15/07/2021 7.30 ಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ…

ನಿತ್ಯ‌ಪಂಚಾಂಗ 04-07-2021

  ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಿನಾಂಕ 04/07/2021 ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಅಶ್ವಿನಿ…

ನಿತ್ಯ‌ಪಂಚಾಂಗ 3-07-2021

ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಿನಾಂಕ 03/07/2021 ನವಮಿ ತಿಥಿ ರೇವತಿ ಉಪರಿ…

ನಿತ್ಯ‌ಪಂಚಾಂಗ 02-07-2021

  ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಿನಾಂಕ 2/07/2021 ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ರೇವತಿ…

Nithya panchanga ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಗ 01-07-2021

ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಿನಾಂಕ 1/07/2021 ಗುರುವಾರ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಉತ್ತರಭಾಧ್ರ…

What to do with a dead thulasi plant? What not to do? ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಸತ್ರೆ ಸತ್ತ ಗಿಡವನ್ನು ಏನು‌ ಮಾಡಬೇಕು ? ಏನು ‌ಮಾಡಬಾರದು ?

ಬಾಡಿದ ತುಳಸಿಗಿಡವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?  ತುಳಸಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ…

error: Content is protected !!