ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿದ ಮೊಸಳೆ ವೈರಲಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ !

  ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ಮೊಸಳೆ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಈ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೊಸಳೆ ಹಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲಾ…

error: Content is protected !!