ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇಯೊಳಗಿಂದ…. ಅನುರಾಧ ಪಿ‌ ಸಾಮಗರ ಬರಹ

ಅವಳದೀಗ ಹದಿಹರಯವನ್ನು ದಾಟುವ ವಯಸು. ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಐವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸು.ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಭದ್ರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ…

ಮೂಲಬಿಂಬವೊಂದು ಹೀಗೆ..

  ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರಾದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ಸಮಾನಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತುಯಾವುದೋ ಒಂದು ಋಣದ ಬಂಧ ಆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ…

ನಗುವೆಂಬುದು.. ಅನುರಾಧ ಸಾಮಗ ಅವರ ಅಂಕಣ ಬರಹ

ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇ, ಅದೇ ಅವಳು, ಮತ್ತವಳ ಜುಳುಜುಳು ಹರಿವು, ಪ್ರಶಾಂತ ತೀರ, ಅರಳಿದ ಕಮಲಗಳ ಶಿಶುಸಮಾನ ಮುಗ್ಧ ಚಂದ,…

error: Content is protected !!